Βιβλία

outline-paper-work-icon-isolated-black-s

ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΝ, πρότασις εξόδου από την κρίσιν της Νεωτερικότητας

outline-paper-work-icon-isolated-black-s

ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΣ, ζώντας σ’έναν ψηφιακό κόσμο