Εκδόσεις

Κείμενα εργασίας

“ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι∆ΕΩΝ – ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑ”

ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΑΠΟ ΤΟ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙ∆ΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ

ΑΓΙΟΣ: Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ «ΜΕΤΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Η ανάδειξη του προσώπου ως πρόταση εξόδου από την κρίση της Νεωτερικότητας

Ελληνικός Πολιτισμός, Οντολογία Προσώπου, Τόπος: Μοναχική και Μοναδική πορεία

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης


ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αλεξάνδρου Διάκου 4 • 853 00 Κως

© 2019 by the fixer