Τα προγράμματα πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού αλλά και την εκπαίδευση ανθρώπων που κατέχουν "θέσεις κλειδιά" στην τοπική κοινωνία σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης


ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αλεξάνδρου Διάκου 4 • 853 00 Κως

© 2019 by the fixer