Τα προγράμματα πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού αλλά και την εκπαίδευση ανθρώπων που κατέχουν "θέσεις κλειδιά" στην τοπική κοινωνία σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Posts are coming soon
Stay tuned...