ΒΑΡΒΑΡΑ, Ἄυλοι πόροι, Συμβολικό κεφάλαιο, τό παράδειγμα τῆς ΚΩἩ ἑορτή τῆς Ἀγίας Βαρβάρας, 04 Δεκεμβρίου, συνδυάζεται μέ τήν παρασκευή καί διανομή τῶν ΒΑΡΒΑΡΩΝ. Ἔδεσμα μέ βάσῃ τό σιτάρι καί ἐμπλουτισμένο μέ καρπούς τῆς Γῆς (ρόδι, σταφίδα, ὄσπρια καί ἄλλα). Ἡ παρασκευή τοῦ εἷναι διαδεδομένη στά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἰδιαιτέρως στήν Κῷ, Ἀνατολική Μακεδονία, Θρᾴκη.


Διαβάστε περισσότερα

6 views

Recent Posts

See All

Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ

Ἀγαπητοί μου, ἀπό τριετίας ἡ Ἀστική Ἑταιρεία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»/ Κέντρο Προλήψεως καί Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικῆς Ὑγείας συνεργαζομένη μετά τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου καί τοῦ Διεθνοῦς Ἱπποκρατε

Θέλω να συμμετέχω σε ομάδες!