ΒΑΡΒΑΡΑ, Ἄυλοι πόροι, Συμβολικό κεφάλαιο, τό παράδειγμα τῆς ΚΩἩ ἑορτή τῆς Ἀγίας Βαρβάρας, 04 Δεκεμβρίου, συνδυάζεται μέ τήν παρασκευή καί διανομή τῶν ΒΑΡΒΑΡΩΝ. Ἔδεσμα μέ βάσῃ τό σιτάρι καί ἐμπλουτισμένο μέ καρπούς τῆς Γῆς (ρόδι, σταφίδα, ὄσπρια καί ἄλλα). Ἡ παρασκευή τοῦ εἷναι διαδεδομένη στά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἰδιαιτέρως στήν Κῷ, Ἀνατολική Μακεδονία, Θρᾴκη.


Διαβάστε περισσότερα

6 views

Recent Posts

See All

Πεπραγμένα περιόδου Ἰούνιος 2020 ἕως καί Μάρτιος 2021

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δρ Δημήτριος Κ. Γερούκαλης-ἘπιστημονικόςΔιευθυντής Ἀλεξάνδρου Διάκου 4 - ΚΩΣ - Τ.Κ. 853 00 ΤΗΛ.: +30

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης


ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αλεξάνδρου Διάκου 4 • 853 00 Κως

© 2019 by the fixer