Διαβάστε τήν ἐργασία τοῦ 5ου Δημοτικοῦ Σχολείου ΚωΔιαβάστε τήν ἐργασία τοῦ 5ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κω, ὅπως παρουσιάστηκε προφορικά στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο OPEN CLASSROΟM με θέμα: " Open and Distance Education: New Challenges and Perspectives".

Κύριο θέμα τῆς ἀνακοινώσεως εἷναι παρουσίασις τοῦ προγράμματος ΕΣΤΙΑ

(τελετουργίες τῆς οἰκογένειας, οἰκογενειακό τραπέζι, οἰκιακή οἰκονομία) καί ἀνάδειξις τῆς "συνεξελίξεως" ὡς δομικοῦ στοιχείου τῆς αὐτοοργανώσεως καί συνεργασίας τῶν ἀνθρώπων.


Διαβάστε εδώ

8 views

Recent Posts

See All

Πεπραγμένα περιόδου Ἰούνιος 2020 ἕως καί Μάρτιος 2021

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δρ Δημήτριος Κ. Γερούκαλης-ἘπιστημονικόςΔιευθυντής Ἀλεξάνδρου Διάκου 4 - ΚΩΣ - Τ.Κ. 853 00 ΤΗΛ.: +30

Θέλω να συμμετέχω σε ομάδες!