Διαβάστε τήν ἐργασία τοῦ 5ου Δημοτικοῦ Σχολείου ΚωΔιαβάστε τήν ἐργασία τοῦ 5ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κω, ὅπως παρουσιάστηκε προφορικά στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο OPEN CLASSROΟM με θέμα: " Open and Distance Education: New Challenges and Perspectives".

Κύριο θέμα τῆς ἀνακοινώσεως εἷναι παρουσίασις τοῦ προγράμματος ΕΣΤΙΑ

(τελετουργίες τῆς οἰκογένειας, οἰκογενειακό τραπέζι, οἰκιακή οἰκονομία) καί ἀνάδειξις τῆς "συνεξελίξεως" ὡς δομικοῦ στοιχείου τῆς αὐτοοργανώσεως καί συνεργασίας τῶν ἀνθρώπων.


Διαβάστε εδώ

8 views

Recent Posts

See All

Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ

Ἀγαπητοί μου, ἀπό τριετίας ἡ Ἀστική Ἑταιρεία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»/ Κέντρο Προλήψεως καί Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικῆς Ὑγείας συνεργαζομένη μετά τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου καί τοῦ Διεθνοῦς Ἱπποκρατε

Θέλω να συμμετέχω σε ομάδες!