Διαβάστε τήν ἐργασία τοῦ 5ου Δημοτικοῦ Σχολείου ΚωΔιαβάστε τήν ἐργασία τοῦ 5ου Δημοτικοῦ Σχολείου Κω, ὅπως παρουσιάστηκε προφορικά στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο OPEN CLASSROΟM με θέμα: " Open and Distance Education: New Challenges and Perspectives".

Κύριο θέμα τῆς ἀνακοινώσεως εἷναι παρουσίασις τοῦ προγράμματος ΕΣΤΙΑ

(τελετουργίες τῆς οἰκογένειας, οἰκογενειακό τραπέζι, οἰκιακή οἰκονομία) καί ἀνάδειξις τῆς "συνεξελίξεως" ὡς δομικοῦ στοιχείου τῆς αὐτοοργανώσεως καί συνεργασίας τῶν ἀνθρώπων.


Διαβάστε εδώ

7 views

Recent Posts

See All

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Τό μεῖζον πρόβλημα τῶν προγραμμάτων πρόληψης τῶν ἐξαρτήσεων εἶναι ὅτι ἔχουν ἀποκοπεῖ ἀπό τό πολιτιστικό ὑπόδει

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης


ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αλεξάνδρου Διάκου 4 • 853 00 Κως

© 2019 by the fixer