Διαδικτυακό εργαστήριο για γονείςΝοιώθοντας την ανάγκη να επανασυνδεθούμε ξανά μαζί σας και

προσπαθώντας να επανέλθουμε και εμείς σταδιακά, σε ρυθμούς κανονικότητας,

αλλά και ταυτόχρονα τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας σχεδιάζουμε την

υλοποίηση διαδικτυακού σεμιναρίου για γονείς , με θέμα : ΄΄ Δημιουργώντας

ένα σπίτι ασφάλειας και ορίων΄΄.

Στόχος : Η συνομιλία των μελών της ομάδας σχετικά με το πώς η οργάνωση και

η λειτουργία του χώρου στον οποίον κατοικεί η οικογένεια συνδέεται με τις

διεργασίες των ορίων (πχ κατανομή και χρήση του χώρου, οργάνωση του χρόνου

, ύπαρξη οικογενειακών τελετουργιών, επικοινωνία.. )

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 22420-24728 και στο e-mail:

kentroprolipsis.kos@gmail.com

5 views

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης


ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αλεξάνδρου Διάκου 4 • 853 00 Κως

© 2019 by the fixer