Διαδικτυακό εργαστήριο για γονείςΝοιώθοντας την ανάγκη να επανασυνδεθούμε ξανά μαζί σας και

προσπαθώντας να επανέλθουμε και εμείς σταδιακά, σε ρυθμούς κανονικότητας,

αλλά και ταυτόχρονα τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας σχεδιάζουμε την

υλοποίηση διαδικτυακού σεμιναρίου για γονείς , με θέμα : ΄΄ Δημιουργώντας

ένα σπίτι ασφάλειας και ορίων΄΄.

Στόχος : Η συνομιλία των μελών της ομάδας σχετικά με το πώς η οργάνωση και

η λειτουργία του χώρου στον οποίον κατοικεί η οικογένεια συνδέεται με τις

διεργασίες των ορίων (πχ κατανομή και χρήση του χώρου, οργάνωση του χρόνου

, ύπαρξη οικογενειακών τελετουργιών, επικοινωνία.. )

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 22420-24728 και στο e-mail:

kentroprolipsis.kos@gmail.com

11 views

Recent Posts

See All

Πεπραγμένα περιόδου Ἰούνιος 2020 ἕως καί Μάρτιος 2021

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δρ Δημήτριος Κ. Γερούκαλης-ἘπιστημονικόςΔιευθυντής Ἀλεξάνδρου Διάκου 4 - ΚΩΣ - Τ.Κ. 853 00 ΤΗΛ.: +30

Θέλω να συμμετέχω σε ομάδες!