top of page

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TAKE CAREΗ Αστική Εταιρεία “Ιπποκράτης'' εκπροσώπησε μέσω του ΟΚΑΝΑ την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΤΑΚΕ CARE, που αφορά την ανάπτυξη στρατηγικών για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ από τους έφηβους.

Η Ευρώπη έχει τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ στον κόσμο και η χρήση αλκοόλ είναι συνυφασμένη με την πολιτισμική παράδοση των περισσότερων χωρών της ΕΕ (2005/2006 έρευνα HBSC). Ακόμη και αν η χρήση αλκοόλ από τους νέους εξαρτάται από τις διαφορετικές πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες τους, η κατανάλωση από ανήλικους και η περιστασιακή εντατική κατανάλωση αλκοόλ το λεγόμενο “binge drinking” (βαριά χρήση αλκοόλ) αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα.

Τα αποτελέσματα από όλες τις χώρες έδειξαν συχνή κατανάλωση οποιουδήποτε αλκοολούχου ποτού για το 5% των εφήβων 11 ετών, το 11% των εφήβων 13 ετών και το 29% των εφήβων 15 ετών, ποσοστά τα οποία είναι ανησυχητικά για την εξάπλωση του αλκοόλ στις μικρές ηλικίες.

Ωστόσο, οι νέοι πολύ συχνά βρίσκονται σε άγνοια ως προς τους κίνδυνους και τα ρίσκα που συνεπάγονται από την κατανάλωση του. Οι ενήλικες (π.χ. γονείς, άτομα επιρροής) δεν έχουν γενικώς επίγνωση των ευθυνών τους ως πρότυπα προς μίμηση. Επίσης, οι λιανοπωλητές συχνά δεν αναγνωρίζουν το ρόλο που διαδραματίζουν στην παροχή αλκοόλ στους νέους.

Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος “Take Care” ήταν η ανάπτυξη στρατηγικών για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ από τους έφηβους. Η χρηματοδότηση ήταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέρος του προγράμματος για τη δημόσια υγεία 2008 – 2013.

Στο ''Take Care'' συμμετείχαν, ταυτόχρονα, δέκα συνολικά ευρωπαϊκές χώρες - το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Κύπρος και η Ελλάδα μέσω του ΟΚΑΝΑ, οι οποίες θα συμβάλλουν και με δικά τους κεφάλαια. Ο ΟΚΑΝΑ απ’ όλη την Ελλάδα επέλεξε για την υλοποίηση του προγράμματος την Αστική Εταιρεία ‘’Ιπποκράτης’’/Κέντρο Πρόληψης Κατά των Ναρκωτικών. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα εφαρμόστηκε αρχικά στο χωριό Κέφαλος και σε συνέχεια στο υπόλοιπο νησί.

Στις 1η Μαρτίου 2010 ξεκίνησε η υλοποίησή του, με ευθύνη του γερμανικού οργανισμού L.W.L. στο Munster και η αξιολόγηση του θα γίνεται από το Ελβετικό Πανεπιστήμιο κατάρτισης των Εκπαιδευτικών στη Ζυρίχη. Το πρόγραμμα διήρκησε συνολικά 33 μήνες και ήδη πέρασε ο πρώτος χρόνος, στη διάρκεια του οποίου έγινε η προεργασία και το ερευνητικό έργο σε κάθε χώρα, που αφορά, την συλλογή στοιχείων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, τα σημεία πώλησης, όπως και τις απόψεις των νέων, των γονέων, των ατόμων επιρροής και των πωλητών για το θέμα.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ και των σχετικών προβλημάτων που επιφέρει, σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες. Εστιάζεται κυρίως στους νέους μεταξύ 12 και 21 ετών, με ριψοκίνδυνη συμπεριφορά ως προς την κατανάλωση αλκοόλ.

Το καινοτόμο μέρος του προγράμματος έγκειται στην πολυεπίπεδη προσέγγιση, η οποία καθιστά δυνατή την κάλυψη διαφόρων κοινωνικών ομάδων (παιδιά, γονείς, άτομα επιρροής, λιανοπωλητές).

Οι νέοι εκπαιδεύτηκαν σε δεξιότητες ζωής που ενισχύουν τον αυτοέλεγχο τους και την ικανότητα τους να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις - ριψοκίνδυνες καταστάσεις - της καθημερινότητας αλλά και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις όποιες δυσκολίες συναντούν. Έτσι λοιπόν, τον Ιούλιο ξεκίνησε η πιλοτική φάση του προγράμματος και η πρώτη ομάδα νέων είχε την ευκαιρία να λάβει μέρος στην εκπαίδευση συνομηλίκων ( ro.pe training©) η οποία αναφέρεται σε δραστηριότητες για νέους ηλικίας 12-21. Πρόκειται για μία, χωρίς κόστος, “εκπαιδευτική περιπέτεια” 4 ημερών στην Κάλυμνο. Εκεί μπόρεσαν να ξεφύγουν από τη ρουτίνα, να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες, να δοκιμάσουν τα όρια τους, μέσω διασκεδαστικών δραστηριοτήτων όπως την αναρρίχηση σε φυσικό χώρο με τη βοήθεια ειδικών καθηγητών και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους μέσω φωτογραφίας και οργάνωσης BBQ . Μέσα από αυτή την 4-ήμερη απόδραση και ως μέλη μιας ομάδας, είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν καινούργιες εμπειρίες, και γνώσεις για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ.

Οι γονείς και τα άτομα επιρροής θα λάβουν στήριξη για την ανάπτυξη μίας σαφούς και υπεύθυνης συμπεριφοράς απέναντι στην κατανάλωση αλκοόλ.

Η εκπαίδευση “home party” είναι μια ανεπίσημη συνάντηση ενδιαφερόμενων γονέων. Στόχος της είναι, η συνάντηση να γίνει σε μια ατμόσφαιρα φιλική και σε ένα περιβάλλον γνωστό στο οποίο οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν θέματα σχετικά με το αλκοόλ και να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας με τα παιδιά τους. Επιπλέον, οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν με άλλους γονείς ιδέες, προβληματισμούς, ανησυχίες και πληροφορίες σχετικά με την χρήση αλκοόλ. Η υλοποίηση της εκπαίδευσης θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2011.

Τα άτομα επιρροής ''key persons'' είναι άτομα που έρχονται σε επαφή με νέους. Εκτός από επίκαιρα θέματα που αφορούν την εξάρτηση, τις ουσίες και την υφιστάμενη νομοθεσία, η εκπαίδευση “key training” εστιάζεται στις βασικές αρχές των τεχνικών συνομιλίας εφαρμόζοντας το “πνεύμα” της κινητοποιητικής συνέντευξης. Η εφαρμογή της εκπαίδευσης θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2011.

Η εκπαίδευση “First-rate retailer tools” έχει ως στόχο την παροχή πληροφοριών σχετικά με το αλκοόλ και τις υφιστάμενες νομοθεσίες, σε πωλητές αλκοόλ σε εστιατόρια, μπαρ και υπεραγορές και στους υπάλληλους τους. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους πωλητές να εκπαιδευτούν σε δεξιότητες για να μπορούν να αντιμετωπίζουν με πετυχημένο τρόπο καταστάσεις όπου ανήλικοι προσπαθούν να αγοράσουν αλκοόλ. Αυτό θα επιτρέψει στους πωλητές αλκοόλ να τηρούν την υφιστάμενη νομοθεσία περί την πώληση αλκοόλ και να έχουν ενεργό ρόλο στην υπεύθυνη συμπεριφορά των νέων στη χρήση αλκοόλ.

Είχαμε την τιμή στην χώρα μας , να είμαστε οι πρώτοι που εφάρμοσαν το πρόγραμμα, δίνοντας μας την ευκαιρία να ανοίξουμε το δρόμο σε τέτοιου είδους προληπτικές δράσεις.


12 views
bottom of page