Καλή σχολική χρονιάΜε αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς ευχόμαστε σε μαθητές,

εκπαιδευτικούς και γονείς να είναι καλή, δημιουργική και ασφαλής.

Ζούμε σε περίοδο αβεβαιότητας , μεταβάσεων και αλλαγών. Βιώνουμε

αλλαγές στην καθημερινότητα μας,στο σπίτι , στο σχολείο , στο χώρο

δουλειάς.Αναρωτιόμαστε και αγωνιούμε , τι ακόμη θα αλλάξει στις καθημερινές μας

συνήθειες ;τι θα παραμείνει το ίδιο ; πως θα νοιώσουμε ασφάλεια απέναντι σε όσα δεν

ξέρουμε και δεν ελέγχουμε ; Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι φυσικό η σχολική χρονιά

να ξεκινά με πολλές δυσκολίες, προβληματισμό και ανησυχία για μαθητές,

εκπαιδευτικούς και γονείς.

Στόχος της Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας είναι η

ενίσχυση των παραγόντων που θα ενδυναμώσουν και θα προστατεύσουν το άτομο,

υιοθετώντας μια θετική και αισιόδοξη στάση ζωής. Τα προγράμματα πρόληψης

βασίζονται σε αρχές και αξίες που θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Αναπτύσσουν

την συναισθηματική νοημοσύνη, τις λειτουργικές σχέσεις, την ψυχική ανθεκτικότητα

και καλλιεργούν συναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Οι δράσεις και τα Προγράμματα Πρόληψης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη

σημερινή πραγματικότητα καθώς το πεδίο της πρόληψης μπορεί να λειτουργήσει ως

τόπος συνάντησης και δημιουργίας ενός ασφαλούς πλαισίου, όπου οι άνθρωποι σε

συνθήκες ομαδικότητας, συνεργασίας και συμπληρωματικότητας, επικοινωνούν με

σεβασμό και εμπιστοσύνη, με στόχο τη συνδιαμόρφωση απαντήσεων σε θέματα που

αφορούν επιλογές, και στάσεις μέσα στο περιβάλλον του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Είμαστε στην διάθεση σας , τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας , να συζητήσουμε ,

σχεδιάσουμε και οργανώσουμε,την υλοποίηση δράσεων που θα ανταποκρίνονται στις

ανάγκες σας.


Με εκτίμηση


Το Επιστημονικό Προσωπικό

9 views

Recent Posts

See All

Πεπραγμένα περιόδου Ἰούνιος 2020 ἕως καί Μάρτιος 2021

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δρ Δημήτριος Κ. Γερούκαλης-ἘπιστημονικόςΔιευθυντής Ἀλεξάνδρου Διάκου 4 - ΚΩΣ - Τ.Κ. 853 00 ΤΗΛ.: +30

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης


ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αλεξάνδρου Διάκου 4 • 853 00 Κως

© 2019 by the fixer