Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩ

Διαβάστε εδώ

12 views

Recent Posts

See All

Παρουσιάζουμε τό φιλοσοφικό καί ἐπιχειρησιακό ὑπόβαθρο, ὑπό τόν διακριτικόν τίτλον ΚΩΩΝ ΒΙΟΣ καί δημοσιευμένο εἰς τό βιβλίον ΝΕΑ ΑΝΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ τοῦ Μιχάλη Χαραλαμπίδη, τοῦ στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ τ