Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩ

Διαβάστε εδώ

12 views

Recent Posts

See All

ΚΩΩΝ ΒΙΟΣ ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ τοῦ Μιχάλη Χαραλαμπίδη

Παρουσιάζουμε τό φιλοσοφικό καί ἐπιχειρησιακό ὑπόβαθρο, ὑπό τόν διακριτικόν τίτλον ΚΩΩΝ ΒΙΟΣ καί δημοσιευμένο εἰς τό βιβλίον ΝΕΑ ΑΝΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ τοῦ Μιχάλη Χαραλαμπίδη, τοῦ στρατηγικοῦ σχεδιασμοῦ τ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης


ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αλεξάνδρου Διάκου 4 • 853 00 Κως

© 2019 by the fixer