Πολιτική Προλήψεων και ΚΩΩΝ ΒΙΟΣ

Συνένετευξις Δημητρίου Κ Γερούκαλη, Ἐπιστημονικοῦ Διευθυντῆ Ἀστικῆς

Ἑταιρείας/ Κέντρου Προλήψεως καί Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικῆς Ὑγείας εἰς τήν δημοσιογράφο Νάνσυ Γαμβρέλλη.

Ἡ κυρία Γαμβρέλλη εἶναι υπεύθυνη τῆς ἐκπομπῆς Η ΑΓΑΠΗ ΠΑΝΤΟΥ,

παραγωγῆς τῆς Δημοτικῆς τηλεοράσεως ΚΩ, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου.

Ἡ συζήτησις περιστράφη εἰς τόν οὐσιαστικόν ρόλον καί λόγον τοῦ Κέντρου

Προλήψεως διά τήν διατύπωσιν προτάσεως τοῦ τρόπου τοῦ βίου, τήν

ἀνάδειξιν τοῦ Προσώπου καί τίς συμπεριφορές/ επιλογές διά τό εὖ ζεῖν.

Ἡ Πρόληψις δέν εἷναι τεχνικόν ζήτημα. Ἡ Πρόληψις εἶναι ζήτημα πολιτισμοῦ καί ἐπαναδιατυπώσεως τοῦ τρόπου τοῦ βίου.

Δρ Δημήτριος Κ Γερούκαλης


Ἐπιστημονικός Διευθυντής2 views

Recent Posts

See All

Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ

Ἀγαπητοί μου, ἀπό τριετίας ἡ Ἀστική Ἑταιρεία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»/ Κέντρο Προλήψεως καί Προαγωγῆς τῆς Ψυχοκοινωνικῆς Ὑγείας συνεργαζομένη μετά τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Κώου καί Νισύρου καί τοῦ Διεθνοῦς Ἱπποκρατε

Ανακοινωση Προέδρου Δ.Σ. Αστικής Εταιρείας "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Αστική Εταιρεία “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ”/Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας συνεχίζει το πολυσχιδές έργο της και υλοποιεί νέα προγράμματα. Κατά το διάστημα αυτό εί

Θέλω να συμμετέχω σε ομάδες!