top of page

Πολιτισμός και ανθρώπινη φύσις

12η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

'' Πρόληψη Επιστήμη και Τέχνη της Ζωής''


Πολιτισμός και ανθρώπινη φύσις


Στόχοι

Η Αστική Εταιρεία ΄΄Ιπποκράτης ΄΄ κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας έχει επεξεργαστεί και υλοποιεί νέα προγράμματα πρόληψης και κοινωνικής παρεμβάσεως , εδραζόμενα επί των εννοιών ΄΄πολιτισμός΄΄ και ανθρώπινη φύσις΄΄.

Η ανθρώπινη φύσις είναι ένας μικρόκοσμος εμπεριέχων τον μακρόκοσμον.

Βασικές συνιστώσες των θέσεων μας είναι το ΄΄ευ ζην΄΄ και το ΄΄κοινωνείν΄΄

Οί θέσεις μας σκοπόν έχουν μίαν νέαν συμμαχίαν ,πολιτισμού, γνώσεως, τόπου, δικτύων και αισθητικής.

Θεωρητικόν υποβαθρον

Φιλοσοφία μας είναι το πολιτιστικό διακύβευμα, διότι πολιτισμός σημαίνει να έχεις την ικανότητα και να γνωρίζεις την ανάγκη να επιτελείς τις σημαντικές σου ροπές κατά τρόπον συμβολικόν , δηλαδή συμφώνως προς νοηματοδοτούμενους ορισμούς του εαυτού και της υπάρξεως ενγένει.

Αυτή η συμβολική περιστοίχισις του σώματος , των αναγκών και των ορμών , είναι το σημαντικό αποτέλεσμα της μακροχρόνιας ιστορίας της πολιτισμικής επιλογής , η ικανότητα (δυνατότητα) του ανθρώπου να πολιτισμοποιήσει την ζωτικότητα του. Καθίσταται έτσι δυνατόν να οργανωθούν οι βιολογικές λειτουργίες εις πολιτισμικές μορφές, ούτως ώστε η έκφρασις των βιολογικών αναγκών να εξαρτάται από νοηματοδοτημένους τρόπους σκέψεως..

Η ανθρώπινη φύσις είναι η πλέον ακατέργαστη , αδιαφοροποίητη τρωτή ύλη άνευ αναγνωρίσιμης μορφής , εκτός εάν σχηματοποιηθεί και μορφοποιηθεί από πολιτισμική παράδοση εάν δηλαδή εξελιχθεί εις ΠΡΟΣΩΠΟΝ.

Βασικές θεματικές ενότητες είναι :

1. Η ΕΣΤΙΑ.( οικογενειακή ζωή, τελετουργίες , οικογενειακή τράπεζα).

2. Το συμβολικόν κεφάλαιο ( η απώλεια της αισθήσεως των συμβόλων εγκλωβίζει τον άνθρωπον εις αδιέξοδον εμμονήν του ιδίου σκότους και της ιδίας αγάπης )

3. Πόλεων τόπου παιδεία. ( ο χώρος προορίζεται δια να ζουν και να κοινωνούν οι άνθρωποι. Δια να αντιμετωπίσουμε την ιδιοτέλειαν και την χρησιμοθηρίαν, οφείλουμε να προσδώσουμε την αίσθησιν του ΄΄ιερού΄΄ εις τον ‘’τόπον’’. Το ιερό ως μέτρο και κριτήριο μιας άλλης πραγματικότητας μας υπερβαίνει και δημιουργεί ΄΄ταυτότητα΄΄. Άλλωστε η ΄΄πόλις΄΄ εκφράζει το γεγονός των σχέσεων κοινωνίας , η οποία προκύπτει όταν ο σκοπός και ο στόχος της συλλογικότητας είναι μεταφυσικός και όχι χρηστικός, δηλαδή όταν περιέχεται ο τρόπος να μεταβάλλεται η συλλογικότητα εις πόλιν, όταν επιτυγχάνεται η σύγκλισις του θεωρείν και ζειν , του κοινωνείν και αληθεύειν.

΄΄πόλις κοινωνίαν των ελεύθερων εστίν΄΄


Μεθοδολογία.

Εργασίες μαθητών εκπαιδευτικών και γονέων , βιωματικού τύπου, κατά την αναπαράσταση τελετουργιών της οικογένειας, ιχνογραφήσεως από μαθητές εικόνων οικογενειακής ζωής και οικογενειακής τράπεζας, περίπατοι και περιηγήσεις επί ειδικώς σχεδιασμένων διαδρομών , παρασκευές υπό των μαθητών προϊόντων με έντονο συμβολικό χαρακτήρα ( πχ άρτος, πρόσφορο, βάρβαρα) και εργασία επί του νοήματος.


Αξιολόγησις


Από την έως σήμερα υλοποίησης των αναφερθέντων (5ο Δημοτικό σχολείο Κω, Γυμνάσιο Αντιμάχειας, Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων), διαπιστώσαμε την ένθερμη υποστήριξιν των εμπλεκομένων διότι αναγνώρισαν άλλη ποιοτικήν διάστασιν, φιλοσοφίας και εφαρμογής. Η δε συνεργασία με την Ι. Μητρόπολιν Κώου και Νισύρου , Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα , Λύκειο Ελληνίδων Κω ήτο αρίστη.


Συμπεράσματα.


Η πιλοτική εφαρμογή θεωρείται επιτυχής και κατά την νέαν σχολικήν περίοδον θα συμπεριληφθούν και άλλες σχολικές μονάδες( μαθητές εκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων )


Συμβολή.

Η θεώρησις της πρόληψις υπό το πρίσμα του πολιτισμού και των εικονογραφιών.

8 views
bottom of page