ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Tην Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Αστικής Εταιρείας «Ιπποκράτης», επί της οδού Αλεξάνδρου Διάκου 4 (κτιριακό συγκρότημα πρώην Εβραϊκής Συναγωγής), από την Πρόεδρο του Δ.Σ. της Αστικής Εταιρείας κα. Διονυσία Τελλή (Δημοτική Σύμβουλο).

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου θα παρουσιαστούν οι νέες θεματικὲς ενότητες δράσεων, υπό τον διακριτικό τίτλο, 1) ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΚΩΟΥ ΚΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΩΟΥ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ και 2) ΚΩΩΝ ΒΙΟΣ.

Προσκαλούνται οι δημοσιογράφοι από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο να παρευρεθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην παραπάνω συνέντευξη τύπου και να συμβάλλουν με τον τρόπο τους στη διάχυση της πληροφόρησης και την ενημέρωση του κοινού.

2 views

Recent Posts

See All

Πεπραγμένα περιόδου Ἰούνιος 2020 ἕως καί Μάρτιος 2021

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δρ Δημήτριος Κ. Γερούκαλης-ἘπιστημονικόςΔιευθυντής Ἀλεξάνδρου Διάκου 4 - ΚΩΣ - Τ.Κ. 853 00 ΤΗΛ.: +30

Θέλω να συμμετέχω σε ομάδες!