Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης  για την Οικογένεια και τη Ψυχική Υγεία

Συνιστά σημαντικό τμήμα της λειτουργίας της Αστικής Εταιρείας «Ιπποκράτης». Αποτελεί υπηρεσία πρώτης γραμμής, και σκοπούς  έχει:

1.       Την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες & ηλικιωμένους που βρίσκονται ή έχουν υπάρξει υπό την πίεση στρεσογόνων και ψυχοπιεστικών καταστάσεων αλλά και υποδοχή αιτημάτων  που σχετίζονται εκτός της χρήσης ουσιών με προβλήματα, όπως ο γονεϊκός ρόλος, οικογενειακές κρίσεις, αποκλίνουσα συμπεριφορά εφήβων (επιθετικότητα, παραβατικότητα) , σχολικός εκφοβισμός , εξάρτηση από το διαδίκτυο κ.α.

2.       Την ορθή, πλήρη, αντικειμενική, επιστημονική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του πληθυσμού για θέματα ψυχικής και κοινωνικής υγείας.